Verantwoord marktgedrag

Doel

De Code Verantwoord Marktgedrag heeft als doel de marktverhoudingen in de branche te verbeteren. In de code is vastgelegd dat alle betrokken partijen bij een aanbesteding niet alleen kijken naar de prijs, maar dat juist gekeken wordt naar kwaliteit van de uitvoering van schoonmaakwerk. En ook de arbeidsomstandigheden moeten worden meegewogen. In de Code staat duurzaam en maatschappelijk verantwoord ondernemen centraal. Verantwoord uitbesteden en werk aannemen in de schoonmaakbranche hoort daarbij.

Meer informatie
—  Zelfverklaring code verantwoord marktgedrag schoonmaak (PDF)