Riool- en afvoerontstopping

Voor het ontstoppen van rioolleidingen rondom uw bedrijf maken we gebruik van hoge waterdruk reiniging. Bij deze techniek wordt de leiding met behulp van hoge waterdruk schoongespoeld en verdwijnen de restanten van de verstopping naar het hoofdriool.

Rioolinspectie
Wanneer niet precies duidelijk is waar de oorzaak van een lekkage of een regelmatige verstopping zich bevindt, of gewoonweg ter controle van het leidingstelsel, gebruiken we geavanceerde camera-apparatuur waarmee snel en vakkundig een complete rioolinspectie uitgevoerd wordt. Op basis van de gemaakte beelden kan er vervolgens, samen met de opdrachtgever, een plan van aanpak worden gemaakt.